آموزش های لینوکس

اضافه کردن هارد به vm لینوکس

به نام خدا

در این آموزش با نحوه اضافه کردن هارد به یک سرور مجازی ساز شده توسط vmware esxi میپردازیم.

 

مرحله اول) مشخص کردن نوع پارتیشن

 

ابتدا دستور زیر را جهت مشاهده وضعیت پارتیشن های فعلی لینوکستان وارد کنید

عکس۱

همانطورکه مشاهده میکنید sda5 به صورت LVM میباشد با فضای ۲۰گیگ میباشد.لذا میتوانیم ادامه مراحل را جهت اضافه کردن فضا به ان انجام دهیم.

دستور زیر را وارد کنید

عکس ۲

همانطور که مشاهده میکنید /dev/mapper/Mega-root نیز دارای فضای ۲۰ گیگ میباشد(همان پارتیشن LVM) که قصد اضافه کردن فضا به ان را داریم.

پس تا اینجا مشخص شد/dev/mapper/Mega-root مربوط به /dev/sda5 میباشد که به صورت LVM است.

 

مرحله دوم) اضافه کردن فضا

ابتدا از طریق تنظیمات سرورمجازی تان virtual machine در vmware esxi یا vmware workstation هارد فعلی را افزایش دهید(در setting vm ) به طور مثال اگر هم اکنون هارد ان ۲۰ گیگ میباشد فیلد مربوط به ان را به ۳۰ گیگ تغییر و سپس سرور را ریست کنید.

 

مرحله سوم) شناسایی پارتیشن توسط لینوکس

پس از مرحله بالا به صورت خودکار پس از ریست کردن سرور پارتیشن توسط لینوکس شناخته خواهد شد.

دستور زیر را وارد کنید

عکس ۳

همانطور که مشاهده میکنید عدد مربوط به حجم sda افزایش پیدا کرده است.

 

مرحله چهارم) پارتیشن بندی فضای اضافه شده

دستور زیر را وارد کنید

چیزی شبیه زیر مشاهده میکنید:

سپس وارد کنید:

سپس کلید n را فشار دهید(با دستور m میتوانید لیست کامل دستورات را مشاهده کنید)

سپس p وارد کنید:

از انجا که از قبل sda تا sda3 موجود بود هم اکنون عدد ۴ را وارد کنید جهت ایجاد sda4 (توجه داشته باشید در سیستم شما باتوجه به تعداد پارتیشن هایتان شاید متفاوت باشد این عدد)

مشاهده میکنید:

سپس وارد کنید:

عدد ۳ به همان دلیل که در چند خط بالاتر توضیح داده شده وارد شده است لذا برای شما ممکن است متفاوت باشد.

سپس:

۸e به معنای همان lvm میباشد.

سپس w جهت write پارتیشن روی دیسک:

هم اکنون درصورتی که دستور fidsk -l را مجددا وارد کنید مشاهده میکنید که پرتیشن جدید اضافه شده است

عکس

مرحله پنجم) افزایش فضای logical volume

در این دستورات نیز از sda3 که در مرحله قبل ساخته شد استفاده میشود درصورتی که برای سرور شما متفاوت باشد باید از sda ساخته شده بجای ان در دستورات استفاده کنید

درصورتی که با ارور فوق مواجه شدید لینوکس را ریست کنید و ادامه دهید:

سپس:

همانطور که مشاهده میکنید اسم VG ما Mega میباشد، از شما هر اسمی دارد بجای ان در ادامه دستورات استفاده کنید

سپس:

هامنطور که مشاهده میکنید ۱۰ گیگ فضای ما به sda3 اضافه شده است به صورت lvm مطابق با دستور فوق

سپس دستور زیر را وارد کنید

سپس:

بجای /dev/Mega/root عبارتی که در دستور فوق بجای lv path مشاهده کرده اید وارد کنید

و درنهایت:

همانطور که مشاهده میکنید فضا اضافه شده است و با دستور df -h میتوانید نتیجه را مشاهده میکنید(درصورت عدم مشاهده سرور ریبوت شود)

LearnSpot Group

About the author

LearnSpot Group

Leave a Comment