امنیت امنیت سرور ها

آموزش نصب Fail2Ban در CentOS

آموزش نصب Fail2Ban در CentOS
Written by LearnSpot Group

این آموزش به شما نشان خواهد داد که شما چگونه میتوانید با استفاده از fail2ban ، باعث جلوگیری از ورود های نامحدود brute force attacks جلوگیری کنید.

این آموزش به شما نشان خواهد داد که شما چگونه میتوانید با استفاده از fail2ban ، باعث جلوگیری از ورود های نامحدود  brute force attacks جلوگیری کنید.

 

ابتدا با دسترسی روت به سرور متصل شوید سپس با توجه به ورژن سنت او اس تان یکی از دستورات زیر را وارد کنید:

نصب fail2ban:

نصب fail2ban به پایان رسید.اکنون با تنظیمات اولیه آن آشنا خواهید شد:

ابتدا با دستور زیر تنظیمات پیشفرض را به دایرکتری fail2ban کپی میکنیم:

سپس آن را ویرایش میکنیم:

شما میتوانید با توجه به سرورتان موارد ignoreip, bantime, findtime, and maxretry را ویرایش کنید به طور مثال ignoreip میتوانید ای پی خودتان را قرار دهید تا در white list fail2ban قرار گیرد.

 

پس از انجام تغییرات آن ها را ذخیره و دستور زیر را وارد کنید:

 

LearnSpot Group

About the author

LearnSpot Group

۲ Comments

Leave a Comment