کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها


لایسنس سی پنل ویژه - ماهانه
25,000 تومان ماهانه + 40,000 تومان هزینه تنظیم

لایسنس ماهانه سی پنل مخصوص VPS
قیمت وابسته به نرخ میباشد لذا قبل از خرید با بخش فروش تماس حاصل فرمائید
55,000 تومان ماهانه

لایسنس ماهانه دایرکت ادمین مخصوص VPS
اجازه تغییر ای پی فقط یکبار در ماه(از ماه دوم به بعد)
15,000 تومان ماهانه

لایسنس ماهانه سی پنل مخصوص Dedicated
قیمت وابسته به نرخ میباشد لذا قبل از خرید با بخش فروش تماس حاصل فرمائید
125,000 تومان ماهانه

لایسنس ماهانه دایرکت ادمین مخصوص Dedicated
اجازه تغییر ای پی فقط یکبار در ماه(از ماه دوم به بعد)
35,000 تومان ماهانه

لایسنس کلود لینوکس
قیمت وابسته به نرخ میباشد لذا قبل از خرید با بخش فروش تماس حاصل فرمائید
50,000 تومان ماهانه