کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها


200M
فضا: 200 مگابایت
پهنا باند: نامحدود
وب سرور: لایت اسپید
کنترل پنل: سی پنل
سایر امکانات: نامحدود
6,000 تومان شش ماهه
10,000 تومان سالانه

500M
فضا: 500 مگابایت
پهنا باند: نامحدود
وب سرور: لایت اسپید
کنترل پنل: سی پنل
سایر امکانات: نامحدود
5,000 تومان سه ماهه
12,000 تومان شش ماهه
20,000 تومان سالانه

1G
فضا: 1024مگابایت (یک گیابایت)
پهنا باند: نامحدود
وب سرور: لایت اسپید
کنترل پنل: سی پنل
سایر امکانات: نامحدود
4,000 تومان ماهانه
10,000 تومان سه ماهه
15,000 تومان شش ماهه
25,000 تومان سالانه

2G
فضا: 2 گیگابایت
پهنا باند: نامحدود
وب سرور: لایت اسپید
کنترل پنل: سی پنل
سایر امکانات: نامحدود
6,000 تومان ماهانه
12,000 تومان سه ماهه
20,000 تومان شش ماهه
35,000 تومان سالانه

3G
فضا: 3 گیگابایت
پهنا باند: نامحدود
وب سرور: لایت اسپید
کنترل پنل: سی پنل
سایر امکانات: نامحدود
8,000 تومان ماهانه
15,000 تومان سه ماهه
25,000 تومان شش ماهه
45,000 تومان سالانه