کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها


DPlan01 (2 موجود است)
پردازنده: 1 هسته
رم: 1024 مگابایت
هارد: 40 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل: دلخواه
پورت سرور: 1 گیگ
مجازی ساز: Vmware ESXI
11,000 تومان ماهانه

DPlan02 (1 موجود است)
پردازنده: 1 هسته
رم: 2048 مگابایت
هارد: 60 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل: دلخواه
پورت سرور: 1 گیگ
مجازی ساز: Vmware ESXI

16,000 تومان ماهانه

DPlan03
پردازنده: 2 هسته
رم: 4096 مگابایت
هارد: 100 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل: دلخواه
پورت سرور: 1 گیگ
مجازی ساز: Vmware ESXI

23,000 تومان ماهانه

DPlan04
پردازنده: 2 هسته
رم: 6144 مگابایت
هارد: 150 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل: دلخواه
پورت سرور: 1 گیگ
مجازی ساز: Vmware ESXI

35,000 تومان ماهانه

DPlan05
پردازنده: 2 هسته
رم: 8192 مگابایت
هارد: 200 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
سیستم عامل: دلخواه
پورت سرور: 1 گیگ
مجازی ساز: Vmware ESXI

45,000 تومان ماهانه