اخبار

Jul 4th سرویس DNS Proxy جهت دور زدن تحریم ها

با سلام خدمت کاربران کلودهاباتوجه به تحریم های اعمال شده توسط وبسایت ها و دولت های خارجی و عدم امکان استفاده از برخی سایت های خارجی همچون گوگل،اوراکل و .. که دسترسی مستقیم به انها از طریق ای پی ... بیشتر »

Jun 25th انتقال سرور های خارج به داخل کشور

با سلامباتوجه به افزایش نرخ ارز و پیشبینی این روند کلودها تصمیم به ارائه آفر زیر به کاربران سرورهای مجازی خارج نموده است:کاربرانی که دارای سرورمجازی - نیمه اختصاصی در خارج از کشور هستند ... بیشتر »