سرویس DNS Proxy جهت دور زدن تحریم ها

با سلام خدمت کاربران کلودهاباتوجه به تحریم های اعمال شده توسط وبسایت ها و دولت های خارجی و عدم امکان استفاده از برخی سایت های خارجی همچون گوگل،اوراکل و .. که دسترسی مستقیم به انها از طریق ای پی ...