یافتن محصولات و سرویس ها


PVPS01
1GB: رم
2Core: پردازنده
10G SSD: هارد
نامحدود: ترافیک
دلخواه :سیستم عامل
1گیگ :پورت سرور
ESXi: مجازی ساز
آلمان - انگلیس - فرانسه - آمریکا: کشور
کانفیگ تخصصی رایگان
پنل مدیریت سرور

150,000 تومان ماهانه

PVPS02
2GB: رم
3Core: پردازنده
20 SSD: هارد
نامحدود: ترافیک
دلخواه :سیستم عامل
1گیگ :پورت سرور
ESXi: مجازی ساز
آلمان - انگلیس - فرانسه - آمریکا: کشور
کانفیگ تخصصی رایگان
پنل مدیریت سرور

195,000 تومان ماهانه

PVPS03
4GB: رم
4Core: پردازنده
30G SSD: هارد
نامحدود: ترافیک
دلخواه :سیستم عامل
1گیگ :پورت سرور
ESXi: مجازی ساز
آلمان - انگلیس - فرانسه - آمریکا: کشور
کانفیگ تخصصی رایگان
پنل مدیریت سرور

270,000 تومان ماهانه