یافتن محصولات و سرویس ها


IRVPS01
1GB: رم
1Core: پردازنده
50G SAS/SATA: هارد
نامحدود: ترافیک
دلخواه :سیستم عامل
1گیگ :پورت سرور
ESXi: مجازی ساز
برج میلاد-آسیاتک:دیتاسنتر
کانفیگ تخصصی رایگان
پنل مدیریت سرور

40,000 تومان ماهانه

IRVDS01
1GB: رم
2Core: پردازنده
10G SSD: هارد
نامحدود: ترافیک
دلخواه :سیستم عامل
1گیگ :پورت سرور
ESXi: مجازی ساز
برج میلاد - آسیاتک:دیتاسنتر
کانفیگ تخصصی رایگان
پنل مدیریت سرور

45,000 تومان ماهانه

IRVPS02
2GB: رم
2Core: پردازنده
100G SAS/SATA: هارد
نامحدود: ترافیک
دلخواه :سیستم عامل
1گیگ :پورت سرور
ESXi: مجازی ساز
برج میلاد - آسیاتک:دیتاسنتر
کانفیگ تخصصی رایگان
پنل مدیریت سرور

50,000 تومان ماهانه

IRVDS02
2GB: رم
2Core: پردازنده
20G SSD: هارد
نامحدود: ترافیک
دلخواه :سیستم عامل
1گیگ :پورت سرور
ESXi: مجازی ساز
برج میلاد - آسیاتک:دیتاسنتر
کانفیگ تخصصی رایگان
پنل مدیریت سرور

55,000 تومان ماهانه

IRVPS-Mik
سرویس میکروتیک با بخش فروش پس از معین شدن نوع کاربری قیمت گذاری میشود لذا به بخش فروش تیکت ارسال شود
رایگان!