یافتن محصولات و سرویس ها


CHost01
فضا: 1 گیگابایت
پهنا باند: نامحدود
وب سرور: لایت اسپید
کنترل پنل: سی پنل
هارد: SSD
سیستم عامل سرور اصلی: کلاد لینوکس
سرور قدرتمند و پر سرعت
سایر امکانات: نامحدود
7,000 تومان ماهانه
20,000 تومان سه ماهه
35,000 تومان شش ماهه
65,000 تومان سالانه

CHost02
فضا: 2 گیگابایت
پهنا باند: نامحدود
وب سرور: لایت اسپید
کنترل پنل: سی پنل
هارد: SSD
سیستم عامل سرور اصلی: کلاد لینوکس
سرور قدرتمند و پر سرعت
سایر امکانات: نامحدود
10,000 تومان ماهانه
25,000 تومان سه ماهه
45,000 تومان شش ماهه
80,000 تومان سالانه

CHost03
فضا: 3 گیگابایت
پهنا باند: نامحدود
وب سرور: لایت اسپید
کنترل پنل: سی پنل
هارد: SSD
سیستم عامل سرور اصلی: کلاد لینوکس
سرور قدرتمند و پر سرعت
سایر امکانات: نامحدود
13,000 تومان ماهانه
35,000 تومان سه ماهه
65,000 تومان شش ماهه
120,000 تومان سالانه

Chost04
فضا: 5 گیگابایت
پهنا باند: نامحدود
وب سرور: لایت اسپید
کنترل پنل: سی پنل
هارد: SSD
سیستم عامل سرور اصلی: کلاد لینوکس
سرور قدرتمند و پر سرعت
سایر امکانات: نامحدود
20,000 تومان ماهانه
50,000 تومان سه ماهه
90,000 تومان شش ماهه
120,000 تومان سالانه

Chost05
فضا: 10 گیگابایت
پهنا باند: نامحدود
وب سرور: لایت اسپید
کنترل پنل: سی پنل
هارد: SSD
سیستم عامل سرور اصلی: کلاد لینوکس
سرور قدرتمند و پر سرعت
سایر امکانات: نامحدود
25,000 تومان ماهانه
70,000 تومان سه ماهه
120,000 تومان شش ماهه
150,000 تومان سالانه