یافتن محصولات و سرویس ها


IBSBackup01
500 مگابایت فضای بک اپ IBSng
بک اپ اتوماتیک از سرور شما و انتقال به سرویس بک اپ
تضمین حفط و نگه داری بک آپ شما

این پلن برای کاربران سرورمجازی کلودها رایگان میباشد
5,000 تومان ماهانه

IBSBackup02
1000 مگابایت فضای بک اپ IBSng
بک اپ اتوماتیک از سرور شما و انتقال به سرویس بک اپ
تضمین حفط و نگه داری بک آپ شما
8,000 تومان ماهانه