یافتن محصولات و سرویس ها


NVPS01
1GB: رم
1Core: پردازنده
50G SAS/SATA: هارد
نامحدود: ترافیک
دلخواه :سیستم عامل
1گیگ :پورت سرور
ESXi: مجازی ساز
آلمان - انگلیس - فرانسه - آمریکا: کشور
کانفیگ تخصصی رایگان
پنل مدیریت سرور

85,000 تومان ماهانه

NVPS02
2GB: رم
2Core: پردازنده
100G SAS/SATA: هارد
نامحدود: ترافیک
دلخواه :سیستم عامل
1گیگ :پورت سرور
ESXi: مجازی ساز
آلمان - انگلیس - فرانسه - آمریکا: کشور
کانفیگ تخصصی رایگان
پنل مدیریت سرور

125,000 تومان ماهانه

NVPS03
4GB: رم
4Core: پردازنده
150G SAS/SATA: هارد
نامحدود: ترافیک
دلخواه :سیستم عامل
1گیگ :پورت سرور
ESXi: مجازی ساز
آلمان - انگلیس - فرانسه - آمریکا: کشور
کانفیگ تخصصی رایگان
پنل مدیریت سرور

180,000 تومان ماهانه